Meny
Kundvagn

Garanti

Glasfiber- och akrylinsatser samt kaminer har 24 månaders garanti på material- och tillverkningsfel. Garantin gäller när användaren läst igenom produktens bruksanvisningar och håller sig till dem.

OBS! Garantiperioden är inte samma för badtunnor i trä samt produkter som används för kommersiella ändamål.

Garantin gäller inte för sådana eventuella fel som är typiska för trämaterial. Till exempel färgförändringar, fuktighetsförändringar, bildandet av sprickor och liknande. Normalt läckage i tunnan (en badtunna av helträ) som orsakas av normal träfuktighet omfattas inte av garantin.

Garantin täcker inte normalt slitage som orsakas av användning. Skador som orsakats av handhavandefel (vid montering eller användning av badtunnan) skall inte kompenseras.

Garantin täcker inte skador orsakade av frost, eftersom de kan undvikas genom rätt användning. Garantin täcker inte heller skador orsakade av åskan eller andra väderförhållanden.

Garantin täcker inte eventuell korrosion på grund av felaktig användning av kemikalier.

Garantin täcker inte indirekta kostnader, exempelvis konstruktion eller nedrivning av terrassen.

Garantin täcker inte skador orsakade av vattnet som har hamnat i bubbelsystemets pumpen.

Om man försöker att åtgärda något fel på produkten själv eller om man inte använder produkten för avsedda ändamål gäller garantin inte längre. Garantin gäller inte heller om man behåller produkten i fel position eller i olämpliga förhållanden.

Garantin gäller om köparen meddelar säljaren av felet inom en rimlig tidsperiod (7 dagar) från tidspunkten då felet upptäcktes. Köparen måste visa när och varifrån är produkten köpt och vad är fel med den.